בניית אתר אגודת אחים אנשי אמריקה

בניית אתר ל"אגודת אחים אנשי אמריקה"
לאגודה תחומי פעילות רבים וביניהם חלקת קברים בהר הזיתים
האתר נותן מענה לחיפוש חלקת הקבר המבוקש עם פרטי הנפטר וכן שירות של עילוי נשמה לנפטרים כגון: אמירת קדיש לע"נ, לימוד משניות לע"נ, עליה לקבר הנפטר ביום השנה ועוד

בואו נדבר
בואו נדבר
מעבר לווטסאפ