מיתוג ועיצוב לוגו

מ.ר מגדלים

עבודות הנדסה | בניה | שיפוצים | חפירות וכוח אדם

צבעי המותג

הצבעים שנבחרו מסמלים: צמיחה, התחדשות , יוקרה, אמינות, יציבות

#1A3139

C09851#

FFFFF#

#סקיצה ראשונה

סקיצה זו מורכבת מצורות הנדסאיות המייצגות חפירות המונחות אחת על גבי השניה
כשהצורניות המתקבלת היא מגדל בנוי ומושלם

#סקיצה שניה

סקיצה זו מורכבת מצורה הנדסאית עם יתד המסמל חפירה ועם בנינים שצומחים לגובה

#סקיצה שלישית

סקיצה זו מורכבת מצורה של תכנית אדריכלית משולבת בתהליך בניה כשבחלקה העליון מזכירה צורת גג בית/בנין

בהצלחה!

shirstudio.co.il

בואו נדבר
בואו נדבר
מעבר לווטסאפ