Every one can be success

עיצוב לוח שנה בסימן "כל אחד יכול להצליח" 
הפרויקט כלל פיתוח שפה עיצובית מיוחדת וצבעונית של ילדים מתרבויות שונות, כשהמשותף לכולם הוא האמירה האישית הטוענת כי כל ילד שמקבל אהבה, חום, ואמון ביכולות שלו – יכול להצליח!

בואו נדבר
בואו נדבר
מעבר לווטסאפ